Het verschil tussen EHBO en BHV.

Gepubliceerd op 12 januari 2021 om 08:00

Wanneer je de namen BHV en EHBO voluit schrijft, wordt het eigenlijk al duidelijk.

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Een EHBO’er is opgeleid in het verzorgen van verwondingen en letsels.

De EHBO’er is degene die kleine verwondingen of letsels behandelt. Wanneer het minder eenvoudig is, bijvoorbeeld als iemand zijn arm heeft gebroken, zorg je ervoor dat het slachtoffer op een zo goed mogelijke manier aan de professionele hulpverlening wordt overgedragen. Je voorkomt dus erger letsel en verkleint met jouw handelingen de kans op erger letsel.


BHV staat voor BedrijfsHulpVerlener
, de BHV’er genoemd. De BHV’er biedt hulp als er bij een bedrijf een incident is, bijvoorbeeld bij een beginnende brand of een ontruiming.

De Arbowet verplicht bedrijven de aanwezigheid van één of meerdere BHV’ers. Bedrijfshulpverleners zijn medewerkers van organisaties of bedrijven die actie kunnen ondernemen wanneer er een incident is. Bijvoorbeeld het evacueren van medewerkers uit het pand bij een beginnende brand, de brand beperken en bestrijden of het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Een bedrijfshulpverlener doet dus meer dan alleen EHBO verlenen.


 »