FAQ

Antwoorden op de meest gestelde vragen:

 

Is een AED wettelijk verplicht?
In de wet staat dat een werkgever verplicht is om voor een veilige werkomgeving en de nodige veiligheidsmiddelen voor hulpverlening bij noodsituaties te zorgen. De AED wordt hierbij niet expliciet vermeld, maar kan zeker bijdragen aan het creëren van een veilige omgeving.

Wanneer gebruik ik een AED?
De AED wordt gebruikt bij een hartstilstand. Tijdens een reanimatiecursus leer je hoe je kunt zien of iemand een hartstilstand heeft. Een persoon met een hartstilstand is niet bij bewustzijn, reageert niet op prikkels en zal niet of niet normaal ademhalen.

AED’s zijn 100% veilig in gebruik en zullen geen schok afgeven aan mensen die dit niet nodig hebben. Een AED kan analyseren wat er in het hart van een slachtoffer gebeurt en zal alleen bij een schokbaar hartritme (dus niet bij een normaal hartritme) een schok afgeven.

Mag iedereen een AED gebruiken?
In Nederland mag iedereen een AED inzetten wanneer dit nodig is. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2002 opdracht gegeven via een Algemene Maatregel van Bestuur om de Wet BIG zodanig te wijzigen dat het gebruik van een AED door iedereen is toegestaan. Het is niet verplicht om een reanimatiecursus gevolgd te hebben, maar dit wordt wel aanbevolen. De AED is zo ontworpen dat een leek deze kan bedienen. Door middel van visuele en gesproken instructies wordt de gebruiker geïnstrueerd. Wel wordt aangeraden om een reanimatiecursus te volgen omdat reanimatie (het uitvoeren van de hartmassage en beademing) een belangrijk onderdeel van het gebruik van een AED is.


Kan een AED ook bij kinderen worden gebruikt?
Ja, een AED kan gebruikt worden bij kinderen vanaf 8 jaar of 25 kg. Volgens de nieuwe ERC richtlijnen mogen kinderen tussen de 1-8 jaar aangesloten en gedefibrilleerd worden met een conventionele AED met standaard elektroden. De elektrodepositie is dan posterior en anterior, één elektrode op de borst en één elektrode op de rug ter hoogte van het hart. De meeste merken leveren ook speciale kinderelektroden. Deze reduceren de kracht van de schok. Ook zijn er AED's verkrijgbaar welke met een knop of sleutel om te schakelen zijn voor het gebruik bij kinderen tot 8 jaar of 25kg.

Wat is het verschil tussen een semi-automatische en een volautomatische AED?
Zowel een volledig automatische AED als een semi-automatische AED geeft u gesproken instructies en helpt u bij de reanimatie. Ook analyseren alle modellen automatisch of het nodig is om een slachtoffer een schok te geven of niet. Het verschil tussen een semi-automatische en een volautomatische AED is dat bij een semi-automatische AED een knop ingedrukt moet worden voordat de schok wordt afgegeven. Bij een volautomatische AED wordt deze automatisch afgegeven.

Waarom moeten de elektroden periodiek worden vervangen?
De elektroden die op de borst worden geplakt zijn voorzien van een vochtige gel die zorgt voor een goede elektrische geleiding. Bij alle merken AED’s dienen de elektroden ondanks goede verpakking na 2 tot 4 jaar vervangen te worden omdat na die tijd de geleiding minder wordt door uitdroging. Om er zeker van te zijn dat uw AED ten allen tijden functioneert, Leveren wij indien gewenst een diverse mogelijkheden voor onderhoud van uw AED.

Is een AED meerdere keren te gebruiken?
De AED kan meerdere keren gebruikt worden. Er zit geen maximum aan het aantal inzetten. Wel moeten na iedere inzet de batterijen en elektroden vervangen worden. De kosten zijn na het gebruik te declareren.

Wat moet ik doen met de AED na een inzet?
Na een inzet neemt u direct contact op met uw leverancier. AED Totaalservice is bereikbaar via 06-13099826.

Kan een AED ook in de regen gebruikt worden?

Ja, mits de IP-waarde dit toestaat. Hoger dan IP55

Is het gevaarlijk om een AED te gebruiken in een omgeving met water/op een persoon die nat is?

Een AED mag niet gebruikt worden bij een slachtoffer dat in het water ligt. Hij moet dan eerst op een droge ondergrond worden geplaatst. Ook moet de borstkas van het slachtoffer eerst droog worden gemaakt met een doekje.


Wat betekend de IP aanduiding?
Met de internationale IP-classificatie wordt de bescherming van omhulsels voor elektrische apparaten aangegeven. De IP-classificatie heeft twee cijfers, het eerste cijfer betreft de beschermingswaarde van het omhulsel tegen stof. De tweede waarde geeft aan hoe goed het omhulsel bescherming biedt tegen het binnendringen van water. Hoe hoger de getallen, hoe beter de bescherming. Een AED met een IP waarde vanaf 55 is geschikt voor buiten plaatsing.

Wat is pacemakerdetectie en kan een AED gebruikt worden bij iemand met een pacemaker?
Een pacemaker geeft een continu ideaal hartritme aan het hart af. Bij het analyseren van het hartritme door de AED kan deze denken dat het pacemakerritme het echte hartritme is, en dus de werkelijke problemen van het hart over het hoofd zien. Een goede AED beschikt over pacemakerdetectie. Hierbij worden de impulsen van de pacemaker uit de analyse verwijderd, en kijkt de AED naar het echte hartritme.

Als een AED bij een pacemakerdrager moet worden aangebracht, dan moeten de elektroden zo geplaatst worden dat de pacemaker zo min mogelijk in de weg zit. Vaak wordt de onderste elektrode lager geplaatst.

 

Wat is de asystolie detectiedrempel en hoe wordt die gemeten?

De asystolie detectiedrempel van een AED is het voltage in microVolt waarbij de AED beslist dat het beter is om eerst borstcompressies te geven voordat een schok afgegeven wordt. Deze borstcompressies vergroten de kans dat het hart succesvol reageert op een schok en weer een normaal sinusritme aanneemt. De afgelezen waarde kan op meerdere manieren worden uitgedrukt:

  • Top-Top, dit is het spanningsverschil tussen een top en een dal in een sinusritme
  • Top-Nullijn dit is het spanningsverschil tussen een top of een dal en de middenlijn
  • True RMS (Root Mean Square) dit is de gemiddelde waarde van nullijn gemeten tot een top of een dal. Bij een sinussignaal is dit half wortel twee maal de Top-Nullijn spanning
  • De asystolie detectiedrempel voor 1 apparaat kan zo 200, 100 of 70 zijn, afhankelijk van de meetwijze.

Veel leveranciers geven waarden voor de asystolie detectiedrempel of asystolie gevoeligheid aan zonder vermelding van de meetwijze. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat dit een factor 3 verschil kan geven voor dezelfde waarde.
In geen geval moet een lagere drempel worden gezien als beter, een schok geven bij een Top Top amplitude van bijv. 50 microvolt wordt gezien als volledig nutteloos. De ERC raadt aan om bij een Top Top waarde lager dan 200 microvolt eerst borstcompressies te geven zodat door de afgegeven zuurstof het hart kans op reageren heeft.


Voor meer vragen of informatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.