Service & Onderhoud

AED

Diverse onderdelen zoals elektroden en accu's dienen periodiek gekeurd en vervangen te worden.
Veiligheidsscholing.nl heeft diverse onderhoudsmogelijkheden te bieden. Dit kan voor alleen uw AED maar ook als onderdeel van het gehele onderhoudspakket voor uw veiligheidsmiddelen.


Verbandmateriaal

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf, vereniging of organisatie een verbanddoos hebben met de verbandmiddelen die toegesneden zijn op de werksituatie. U heeft de verplichting om deze EHBO-middelen in goede conditie te houden, zodat u goed voorbereid bent op calamiteiten.

Wettelijk bestaat er geen regel voor de periodieke controle en het onderhoud van de EHBO-doos, wij raden echter aan om uw koffer minimaal 1 x per jaar te controleren.

Heeft u meerdere koffers? Vraag ons dan naar de mogelijkheden om deze zorgen voor uit handen te nemen.
Wij verzorgen:

  • Desinfecteren van EHBO-koffers
  • Controleren en indien noodzakelijk aanvullen van de inhoud
  • Aanbrengen van de controlesticker en verzegeling 
  • Juiste plaatsing en aanduiding 

Blusmiddelen

Alleen het aanschaffen van brandbeveiligingsvoorzieningen is niet voldoende. Brandblussers en brandslanghaspels moeten afhankelijk van de brandrisico’s en omgeving minimaal eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een KIWA NCP/REOB-erkende onderhoudsmonteur. Ook droge blusleidingen moeten regelmatig worden gecontroleerd op druk en waterdichtheid door een KIWA NCP/REOB erkend onderhoudsbedrijf.

Het onderhoudsbedrijf voert controles uit overeenkomstig de vastgestelde onderhoudsnormen NEN-EN671-3 (brandslanghaspels), NEN2559 (brandblussers) en NEN1594 (droge blusleidingen).

Monteurs die 24 uur per dag, zeven dagen in de week voor u klaarstaan – hebben verschillende gespecialiseerde cursussen gevolgd, waaronder een KIWA NCP-REOB onderhoudsopleiding en een VCA-opleiding.

Na het onderhoud ontvangt u het rapport van het onderhoud incl. looplijst. Deze wordt opgesteld volgens de geldende NEN-normen.

Veiligheidsscholing.nl adviseerd hiervoor een van onze geselecteerde partners.
Wij verrichten deze werkzamheden niet zelf. Wij brengen u graag in contact.

 


Nood- en vluchtwegverlichting

Onderhoud aan noodverlichtingssystemen is om meerdere redenen van belang. Het verkleint de kans op storingen, waardoor het systeem paraat is op het moment dat de netspanning wegvalt. Daarnaast bevordert goed onderhoud de levensduur van de armaturen en de effectiviteit van de noodverlichting. Uitgangspunt bij onderhoudswerk is altijd dat de noodverlichting onder gelijkblijvende omstandigheden de vereiste prestaties kan leveren tot aan het volgende periodieke onderhoud of ten minste voor de duur van een jaar.

Startpunt bij het periodiek onderhoud: het meest recente inspectierapport en logboek met daarin de beschrijving van de vorige onderhoudsbeurt raadplegen. In het logboek bevinden zich de meest recente tekeningen van een installatie. Er kunnen openstaande punten of aanbevelingen zijn om tijdens het onderhoud op te pakken. Is er geen logboek aanwezig? Dan is er eerste een inspectie van het systeem noodzakelijk.

Veiligheidsscholing.nl adviseerd hiervoor een van onze geselecteerde partners.
Wij verrichten deze werkzamheden niet zelf. Wij brengen u graag in contact.